Stoornissen die de logopedist in Twello o.a. behandelt

Stem;
Stembandknobbeltjes, stembandpoliep, Reinckes Oedeem, hese stem, zwakke stem, zachte stem, schelle stem

Adem:

Verkeerde spreekademhaling, verstoorde ademhaling, hyperventilatie,

Spraak:
Onduidelijk spreken, binnensmonds spreken, broddelen, dysartrie, nasaal spreken

Taal:
Zich niet goed kunnen verwoorden, woordvindingsproblemen, woordenschatproblemen,  zinsbouwproblemen

Gehoor:
Spraak afzien, onduidelijk spreken bij slechthorendheid,

Mondspieren;
open-mond-gedrag, slappe mondspieren, slikproblemen, problemen met eten, kauwen en/of drinken